durlyova
нямам други схеми, 1 Януари, 1984,
Пълно описание